Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Abone Veri Tabanları

VERİTABANI ADITÜRÜ HAKKINDAKONU ALANLARI
EBSCO-Academic Search UltimateTam Metin            Sosyal bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat, tıp
EBSCO-Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index BibliyografikÇevre mühendisliği, ekonomi, elektirik ve elektonik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği… gibi.
EBSCO-Applied Science & Technology Index RetrospectiveBibliyografikBu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutar
EBSCO-Art Index RetrospectiveBibliyografikAntikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar
EBSCO-The Belt and Road Initiative Reference SourceTam MetinBütün disiplinler
EBSCO-Business Source UltimateTam Metin İşletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararası ilişkiler
EBSCOBusiness Periodicals Index Retrospective: 1913-1982Bibliyografikİş ve işletme alanları
EBSCO-Central & Eastern European Academic Source Tam MetinBütün disiplinler
EBSCO-DynaMedReferansTıp
EBSCO-Education Index RetrospectiveBibliyografik800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar.Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim…
 
EBSCO-ERICİndeks+Tam MetinEğitim ve ilişkili disiplinler.
EBSCO-European Views of the Americas: 1493 to 1750BibliyografikAvrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtları içerir
EBSCO-GreenFILEİndeks+Tam MetinÇevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler
EBSCO-Humanities & Social Sciences Index RetrospectiveBibliyografikBeşeri ve sosyal bilimler
EBSCO-Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)İndeksKütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama ve bilgi ve belge yönetimi
EBSCO-MasterFILE CompleteTam MetinGenel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergiler
EBSCO-MasterFILE Reference eBook CollectionTam Metin + ReferansBilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konuları
EBSCO-MEDLINEİndeksTıp ve sağlık bilimleri 
EBSCO-Newspaper Source PlusTam MetinGazete, haber bülteni
EBSCO-NewswiresGazeteDünya haberleri
EBSCO-Open DissertationsTam MetinBütün disiplinler
EBSCO Regional Business NewsTam MetinBölgesel iş dünyası
EBSCO-Social Science Index Retrospective: 1907-1983BibliyografikSosyal ve beşeri bilimler
EBSCO-Teacher Reference CenterTam MetinDeğerlendirme, En İyi Uygulamalar, Sürekli Eğitim, Güncel Pedagojik Araştırma, Müfredat Geliştirme,Temel öğretim,Yükseköğretim, Öğretim Medya vb.
EBSCO-Ulakbim Ulusal Veri TabanlarıTam MetinTıp, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk
EBSCO-Web NewsBibliyografikBütün disiplinler
IEEETam MetinElektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, 
Emerald InsightTam MetinMuhasebe ve finans, iş etiği ve hukuk, ekonomi, eğitim yönetimi, sağlık yönetimi ve bilgi yönetimi, endüstri ve kamu yönetimi sektörü, uluslararası işletme ve kütüphanecilik vs.  
iThenticateİntihal Analizİntihal Programı
JSTORTam MetinSosyal bilimler, siyasal bilimler, antropoloji, ekonomi, nüfus etüdleri,  matemetik, edebiyat, tarih, fen, sosyoloji ve istatistik, Asya ve Amerika etüdleri
MendeleyReferans Yönetim AracıAraştırmalarınızı düzenlemeye, diğer araştırmacılarla çevrimiçi işbirliği yapmaya, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen, akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.
NatureTam MetinKlinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri 
OVID-LLWTam MetinTıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık vs. alanlar
Proquest Dissertations & Theses GlobalTam MetinHer konu alanına ait tezleri içerir.
Science DirectTam MetinFen, mühendislik, tıp, beşeri bilimler vb. alanlar
ScopusBibliyografikBibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veri tabanıdır.
SpringerLinkTam MetinTemel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri 
Taylor and Francis (T&F)Tam MetinDoğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimler 
  Turnitin  İntihal Analiz  İntihal ProgramıÖnemliTurnitin programında Ödev Ayarları kısmında isteğe bağlı ayarlardan lütfen depo yok seçeneğini işaretlemeyi unutmayınız.
Web of ScienceBibliyografikSocial Sciences Citation Index – [ 1940 – ] /  Science Citation Index-Exp (SCI – EXP) – [ 1940 – ] / Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – [ 1975 – ]
Wiley Online LibraryTam MetinBilgisayar, çevre, işletme, mühendislik, hukuk, istatistik, fizik, materyal bilim, eğitim, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimi konularındaki yayınlara tam metin erişim sağlar.