Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Verilen Hizmetler

1- ÖDÜNÇ VERME HİZMETLERİ

    Üyelik: Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensubu olan Akademik ve İdari Personel ile Öğrenciler kütüphanemize üye olabilirler. Üye kaydı için üniversite kimliği fotokopisi yeterlidir.

    Ödünç Alma: Malatya Turgut ÖzalÜniversitesi mensubu olup üyeliğini aktif hale getirenler kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Ödünç kitap alırken üniversite kimliği gösterilmelidir.

Ödünç Verme

NOT: Tatil dönemlerinde ödünç verilen kitap sayısı ve ödünç verme süresi uzatılır.

   Ödünç Alma Kuralları:

   a) Üyeler, ödünç kitap alırken Üniversite kimlik kartlarını göstermek zorundadır.

   b) Kimlik kartını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığından, öğrenciler ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından belge getirmek zorundadır. 

   c) Başka bir üyenin kimlik kartıyla kitap ödünç alınamaz.

   ç) Üzerinde gecikmiş kitap bulunan öğrenciler, bu kitabı iade etmeden ve gecikme gün cezasını tamamlamadan, yeni kitap ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

  d) Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda, iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan kitabın iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verdikten sonra kitabın en geç üç gün içinde iadesi zorunludur.

  e) Güncel dergi salonundaki ciltli ve ciltlenmemiş dergiler, başvuru kaynakları, yüksek lisans ve doktora tezleri, nadir eserler, görsel-işitsel kaynaklar ödünç verilmez.

  f) Rezerv bölümündeki kitaplar ise sadece Kütüphane içerisinde kimlik karşılığında kısa süreli olarak ödünç verilir.

 g) Ödünç alınan kitapların belirtilen sürede iade edilmemesi durumunda öğrenciler için gün cezası uygulanır. Kullanıcı geciktirdiği gün sayısı kadar gün geçmeden ödünç kitap alamaz.

 ğ) Üzerinde kütüphaneye ait on beş günden fazla gecikmiş kitap bulunan öğrencilerin Öğrenci Otomasyon Sistemi’ne girişleri engellenir ve uyarı mesajı görüntülenir. Kütüphaneye ait kitapları iade ettikten bir gün sonra bu engellemeler kaldırılır.

 ı) Kütüphane içinde kullandıkları veya ödünç aldıkları kitaplara zarar verdiklerinde veya kaybettiklerinde tüm kullanıcılar:

                1) Kaybettikleri kitabın aynısını ya da en son basımını en geç otuz gün içinde piyasadan temin etmek zorundadır. Kendisinin temin edememesi durumunda Kütüphane tarafından internet üzerinden kitap siparişini yaptırabilirler. Kitap bedeli ve kargo ücreti kaybeden kullanıcıya aittir.

               2) Kitap temin edilemiyorsa yada baskısı tükenmişse, kayıttan düşülebilmesi için Kütüphane Fiyat Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenen güncel rayiç değerini ödemek zorundadır. 

 i) Ödünç alınan kitapların iade tarihinden önce, üyelerin kayıt esnasında beyan ettiği e-posta adresine Kütüphane Otomasyon Sistemi tarafından otomatik olarak uyarı mesajları gönderilerek iade tarihleri hatırlatılır. Ancak, Kütüphane’den ödünç alınan kitapların iade tarihlerinin takibi Kullanıcı’ya aittir. Kütüphane Otomasyon Sistemi tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilmez. Üyelerin Kütüphane’ye kayıt esnasında ozal.edu.tr uzantılı e-posta adresi vermeleri zorunludur.

 j) Tüm uyarılara rağmen ödünç aldığı kitapları uzun süre iade etmeyen ve bunu alışkanlık haline getiren Kullanıcıların üyelikleri iptal edilir.

k) Üyelerle ilgili bilgiler başka kullanıcılara verilmez.

2- REZERV HİZMETİ: Rezerv koleksiyonu ders kitapları, yardımcı ders kitapları, KPDS, ÜDS, LES, KPSS Hazırlık kitapları gibi çok fazla kullanıcısı olan kaynaklardan oluşmaktadır. Rezerv kitapları, dersi veren Öğretim Üyesi / Görevlisinden gelen istekler doğrultusunda ve kütüphanecilerin seçimi, Kütüphane Yönetiminin onayıyla oluşturulur. Bu birimdeki kitaplar kütüphane içinde yararlanmak üzere kimlik karşılığı ödünç verilmektedir.

3- KÜTÜPHANALER ARASI İŞBİRLİĞİ (ILL) HİZMETİ: Üniversitemiz Akademisyenleri  kütüphanemizde bulunmayan yayınlar için ILL birimine başvurarak diğer üniversite kütüphanelerinden kitap ve makale isteğinde bulunabilirler. 

Kütüphanemizde mevcut olmayan yayınlar ihtiyaç doğrultusunda KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) veya TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) yoluyla sağlanmaktadır.

4- E-KAYNAKLAR HİZMETİ: Abone olunan ve Tübitak /Ekual aracılığıyla erişilen veri tabanları, satın alınan elektronik kitap paketleri sayesinde e-kitaplara, e-dergilere, e-tezlere internet üzerinden tam metin erişmek mümkündür.

Aynı zamanda yıl içerisinde aboneliğimizin olmadığı veri tabanları, ilgili firmalar aracılığı ile belirli süreler için Deneme Erişimine açılmaktadır.