Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İnitihal Tespit

Turnitin

ÖNEMLİ: “Ödev Ayarları” kısmında “isteğe bağlı ayarlardan” lütfen “depo yok” seçeneğini işaretlemeyi unutmayınız.

Aksi takdirde eşleşen doküman silinememektedir.

Ayrıca dokümanların bir defadan fazla taratılmamasına özen gösteriniz.

 

Turnitin sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.
Bilgilendirme
*** Turnitin, tez, öğrenci ödevleri, projeler vs gibi dökümanlar için intihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir servistir. Bu servisi kullanmak isteyen doktorasını tamamlamış ve üzeri akademik personelin (MTÜ Öğretim Üyesi, Görevlisi, Okutman) kutuphane@ozal.edu.tr adresine ad/soyadı, kurumsal mail, akademik/idari pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir.  Bu şekilde sisteme “Instructor” (Öğretim Görevlisi) hakları ile ekleneceklerdir.
*** Araştırma Görevlileri ancak, bir ders kapsamında öğrencilerine ödev kontrolü yapmaları gerektiğinde, üstteki kategorideki Turnitin üyesi (Instructor olarak eklenmiş) kullanıcılar tarafından eklenebilmekte ve bu şekilde ödev/makale/tez denetleyebilmektedir.
Öğretmen Kullanım Kılavuzu için (İngilizce) tıklayınız.
Öğretmen Kullanım Kılavuzu için (Türkçe) tıklayınız.
iThenticate
iThenticate sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız
Bilgilendirme
iThenticate, intihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir servistir.
Bu servisi kullanmak isteyen doktorasını tamamlamış ve üzeri akademik personelin kutuphane@ozal.edu.tr adresine ad/soyad, kurumsal mail, akademik/idari pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir.
*** Sistem üzeriden sadece şahsi makalele taratılmaktadır.  Makale harici bir doküman tarandığında ilgili kullanıcının hesabı belli bir süreyle pasife alınacaktır.
Kullanım Kılavuzu için tıklayınız. 
iThenticate kullanımı