Abone Veri Tabanları

VERİTABANI ADI TÜRÜ  HAKKINDA KONU ALANLARI
EBSCO-Academic Search Ultimate Tam Metin     Sosyal bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat, tıp
EBSCO-Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index  Bibliyografik Çevre mühendisliği, ekonomi, elektirik ve elektonik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği… gibi.
EBSCO-Applied Science & Technology Index Retrospective Bibliyografik Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutar
EBSCO-Art Index Retrospective Bibliyografik Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar
EBSCO-The Belt and Road Initiative Reference Source Tam Metin Bütün disiplinler
EBSCO-Business Source Ultimate Tam Metin İşletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararası ilişkiler
EBSCOBusiness Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 Bibliyografik İş ve işletme alanları
EBSCO-Central & Eastern European Academic Source  Tam Metin Bütün disiplinler
EBSCO-DynaMed Referans Tıp
EBSCO-Education Index Retrospective Bibliyografik 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar.Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim…
EBSCO-ERIC İndeks+Tam Metin Eğitim ve ilişkili disiplinler.
EBSCO-European Views of the Americas: 1493 to 1750 Bibliyografik Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtları içerir
EBSCO-GreenFILE İndeks+Tam Metin Çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler
EBSCO-Humanities & Social Sciences Index Retrospective Bibliyografik Beşeri ve sosyal bilimler
EBSCO-Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) İndeks Kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama ve bilgi ve belge yönetimi
EBSCO-MasterFILE Complete Tam Metin Genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergiler
EBSCO-MasterFILE Reference eBook Collection Tam Metin + Referans Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konuları
EBSCO-MEDLINE İndeks Tıp ve sağlık bilimleri
EBSCO-Newspaper Source Plus Tam Metin Gazete, haber bülteni
EBSCO-Newswires Gazete Dünya haberleri
EBSCO-Open Dissertations Tam Metin Bütün disiplinler
EBSCO Regional Business News Tam Metin Bölgesel iş dünyası
EBSCO-Social Science Index Retrospective: 1907-1983 Bibliyografik Sosyal ve beşeri bilimler
EBSCO-Teacher Reference Center Tam Metin Değerlendirme, En İyi Uygulamalar, Sürekli Eğitim, Güncel Pedagojik Araştırma, Müfredat Geliştirme,Temel öğretim,Yükseköğretim, Öğretim Medya vb.
EBSCO-Ulakbim Ulusal Veri Tabanları Tam Metin Tıp, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk
EBSCO-Web News Bibliyografik Bütün disiplinler
IEEE Tam Metin Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar,
Emerald Insight Tam Metin Muhasebe ve finans, iş etiği ve hukuk, ekonomi, eğitim yönetimi, sağlık yönetimi ve bilgi yönetimi, endüstri ve kamu yönetimi sektörü, uluslararası işletme ve kütüphanecilik vs.
iThenticate İntihal Analiz İntihal Programı
JSTOR Tam Metin Sosyal bilimler, siyasal bilimler, antropoloji, ekonomi, nüfus etüdleri,  matemetik, edebiyat, tarih, fen, sosyoloji ve istatistik, Asya ve Amerika etüdleri
Mendeley Referans Yönetim Aracı Araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer araştırmacılarla çevrimiçi işbirliği yapmaya, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen, akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.
Nature Tam Metin Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri
OVID-LLW Tam Metin Tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık vs. alanlar
Proquest Dissertations & Theses Global Tam Metin Her konu alanına ait tezleri içerir.
Science Direct Tam Metin Fen, mühendislik, tıp, beşeri bilimler vb. alanlar
Scopus Bibliyografik Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veri tabanıdır.
SpringerLink Tam Metin Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri
Taylor and Francis (T&F) Tam Metin Doğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimler
 

 

Turnitin

 

 

İntihal Analiz

 

 

İntihal Programı

Önemli

Turnitin programında Ödev Ayarları kısmında isteğe bağlı ayarlardan lütfen depo yok seçeneğini işaretlemeyi unutmayınız.

Web of Science Bibliyografik Social Sciences Citation Index – [ 1940 – ] /  Science Citation Index-Exp (SCI – EXP) – [ 1940 – ] / Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – [ 1975 – ]
Wiley Online Library Tam Metin Bilgisayar, çevre, işletme, mühendislik, hukuk, istatistik, fizik, materyal bilim, eğitim, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimi konularındaki yayınlara tam metin erişim sağlar.