ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Deneme Veri Tabanları

Malatya Turgut Özal Üniversitesi  Kütüphanesi ile ANKOS, EKUAL ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince abone olunan ya da deneme erişimine açılan elektronik kaynakların otomatik dosya indirme programları ile sistematik olarak kopyalanması, çok sayıda kaynağın kişisel bilgisayarlara indirilmesi, ticari amaçlı olarak kullanılması, satılması, e-posta listeleri ile dağıtılması yasaktır.Bu durumun ihlali, aboneliğimizin askıya alınması, kaynaklara erişimimizin bir süre engellenmesi ya da anlaşmamızın iptal edilmesi yanında hukuki sürecin başlatılması ile sonuçlanabilir.Bu konuda göstermiş olduğunuz özen için teşekkür ederiz.

LECTURIO Tıp Veritabanı (Erişimin Bitiş Tarih: 31 Mayıs 2022)

DataTurkey Veri Tabanı (Erişimin Bitiş Tarihi: 21 Mart 2022)

JSTOR- Thematic Collections (Erişimin Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2021)

THEMATIC COLLECTIONS
Security Studies
JSTOR Security Studies (Güvenlik Çalışmaları) koleksiyonu, dünya çapındaki perspektifleri
kapsayan, uluslararası ve ulusal güvenlik sorunları ve dış politika konularında akademik ve
politik araştırmaları bir araya getirmektedir. Bu disiplinlerarası kaynak, kütüphaneciler,
akademisyenler ve politika araştırmacıları ile işbirliği içinde ve akademisyenler ve
profesyonellerden oluşan bir danışmanlık grubunun rehberliğinde oluşturulmuştur.
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere pek çok konuyu kapsamaktadır:
 Terörizm & Politik Şiddet
 Barış & Uyuşmazlık Çalışmaları
 Dış Politika
 Siber Güvenlik
 İnsan Güvenliği
 Uluslararası Hukuk
 Askeri Çalışmalar
 İstihbarat & Casusluk
Koleksiyon 100’den fazla kurumdan 75 süreli yayın ve 20.000’e yakın rapor ve politik belge
içermekte ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında halihazırda JSTOR’da yer alan
zengin içeriğe dayanmaktadır.
Security Studies kaynağını jstor.org/security-studies/ adresinden keşfedebilirsiniz.
Lives of Literature
JSTOR Lives of Literature koleksiyonu, temel edebi akımlarla ilişkili yazarların ve metinlerin
derinlemesine incelendiği akademik dergileri bir araya getirir.
Bu kaynak, Edebiyat müfredatı için kritik öneme sahip yazarlar ve metinler üzerine ileri
düzeydeki edebi çalışmaları ve disiplinler arası araştırmaları desteklemektedir. Koleksiyon,
bir yazarı veya metni başlangıç noktası olarak alan dergilere odaklanarak, kapsamlı bir
çalışma için bilimsel kaynak ihtiyacını ve birçok kurumda müfredat kapsamında tek tek ele
alınan yazarlarla ilgili dersleri destekler.
Kütüphaneciler ve akademisyenlerle işbirliği içinde geliştirilen Lives of Literature, tamamı
JSTOR’a yeni eklenen yaklaşık 100 süreli yayın içerecektir. Önemli konu başlıkları:
 Orta Çağ Yazarları & Metinleri
 Yenilikçi Yazarlar
 Victoria, Edward Dönemi Yazarları & Gotik Yazarlar
 Edebiyat Kuramcıları
Koleksiyonu about.jstor.org/livesoflit adresinden keşfedebilirsiniz.

Sayfaya Git

JSTOR- Primary Resources (Erişimin Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2021)

PRIMARY RESOURCES
Global Plants
Global Plants, bu alanda çalışan kişilerin katkılarıyla hazırlanmış ve botanik, ekoloji ve
koruma çalışmaları konularındaki öğretim ve araştırmalar için temel bir kaynaktır. İçeriğinde
yüksek çözünürlüklü numunelerin yanı sıra referans çalışmaları ve yazışmalar, günlükler,
resimler ve fotoğraflar gibi birincil kaynaklar dahil olmak üzere iki milyondan fazla nesne
bulunmaktadır.
Erişim Linki: https://plants.jstor.org/
19th Century British Pamphlets
Bu koleksiyon, Britanya’nın 19. yüzyıl müzakerelerinin ve ihtilaflarının arkasında yatan politik
ve sosyo-ekonomik konuları, evrensel oy hakkı, sömürgecilik ve eğitim reformu gibi konuları
kapsayan dokuz alt koleksiyon halinde sunmaktadır. İçeriğinde ilanların, bilgi notlarının,
karikatürlerin, diyagramların ve haritaların, gravürlerin, mektupların, dilekçelerin ve
portrelerin de olduğu 25.000’den fazla pamplet bulunmaktadır.
Erişim Linki: www.jstor.org
Struggles for Freedom: Southern Africa
Bu koleksiyon altı Güney Afrika ülkesindeki sömürge yönetimi, sürgünlerin dağılımı ve
uluslararası müdahale gibi konuları ele alan bağımsızlık hareketlerini belgelemektedir.
İçeriğinde sözlü tarihler, konuşmalar, milliyetçi yayınlar, tamamen dijitalleştirilmiş kitaplar ve
pampletlerin de bulunduğu 20.000’den fazla belge bulunmaktadır.
Erişim Linki: www.jstor.org
World Heritage Sites: Africa
Bu koleksiyon, Afrika mirası sit alanlarının ve kaya sanatı sit alanlarının görsel, bağlamsal ve
mekansal belgelerini bir araya getirmektedir. İçeriğinde fotoğraflar, 3D modeller, GIS veri
setleri, sit alanlarının planları, uydu fotoğrafları, kazı raporları, gezi günlükleri ve diğer
akademik materyaller dahil 50.000’in üzerinde belge bulunmaktadır.

Sayfaya Git