ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Verilen Hizmetler

 KÜTÜPHANE HİZMETLERİMİZ

   

Üyelik: Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensubu olan Akademik ve İdari Personel ile Öğrenciler kütüphanemize üye olabilirler. Üye kaydı için üniversite kimliği yeterlidir.

Ödünç Alma: Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensubu olup üyeliğini aktif hale getiren kullanıcılar kütüphanemizden ödünç kitap alabilirler. Ödünç kitap alırken üniversite kimliği gösterilmelidir.

Kütüphaneden yararlanacaklar
Üniversite akademik ve idari personeli, öğrencileri ile üniversite mensubu olmayan kullanıcılar da kütüphaneden yararlanabilirler. Ancak üniversite mensubu olmayan kullanıcılar, ödünç hizmetinden yararlanamaz
• Üniversitelerarası işbirliği gereğince, diğer üniversitelerin öğretim elemanları kütüphane materyalini kendi üniversiteleri aracılığıyla ödünç alabilirler.

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya verilemez

 • (a) Tezler,
 • (b) Yazma ve basma nadir eserler,
 • (c) Müzik notaları, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller,
 • (d) İndeks, sözlük, ansiklopedi vb. müracaat/başvuru eserleri,
 • (e) Atlas, harita, slayt ve her türlü görsel-işitsel materyaller,
 • (f) Sayıları tükenmiş veya ayrılmış (rezerve) eserler,
 • (g) Süreli yayınlar

a,b,c bentlerinde belirtilen materyallerin çoğaltılmasına izin verilmez. Kullanıcılar bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlisinin gözetiminde yararlanabilirler.

Ödünç vermede uyulacak kurallar

 • Kütüphane kurallarına uymayan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden üç ay yararlanamazlar
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar.
 • Kullanıcı başvurduğu takdirde, başka istekli yok ise, ödünç alınan materyalin süresi uzatılabilir.
 • Gerektiğinde materyal, ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan geri istenebilir.
 • Kullanıcılar başka kullanıcı üzerindeki kitapları ayırtabilirler.
 • Başkasına ait kimlik ve kütüphane kartı ile ödünç materyal alınamaz.
 • Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyen kütüphane kullanıcılarının kütüphaneye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar kütüphane kurallarına uymak zorundadır.
 • Her kullanıcı almış olduğu ödünç materyali başka bir kullanıcı rezerve etmediği taktirde süresi geçmeden aynı 2 defa uzatma hakkına sahiptir.
 • Gününde iade edilmeyen her materyal için günlük 25 kuruş gecikme bedeli uygulanır.
 • (Pandemi ve olağanüstü durumlarda gecikme bedeli uygulanmaz. Ödünç süreleri uzatılabilir.)

Gününde iade edilmeyen materyaller

 • Ödünç aldığı materyali ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süresini uzatmayan kişiye uyarı gönderilir (eposta) Uyarıya rağmen iade ya da uzatma işlemi yapılmamışsa, süre bitimini izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası uygulanır.
 • Kendisine gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan kişiye ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk ettirilen ceza tutarının tamamı ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir materyal ödünç verilemez.
 • Üniversitemizden ayrılma, mezun vb. durumlarda “ilişiği yoktur” belgesi onaylanmaz.

Ödünç alınan kitap ve materyalin yıpratılması veya kaybı

 • Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilmeye çalışılır. İki ay içinde temin edilememesi durumunda materyalin Değer Tespit Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ayrıca tahakkuk eden gecikme cezası alınır.
 • Materyal kaybından veya yıpranmasından dolayı tahsil edilecek bedel Malatya Turgut Özal Üniversitesi bütçesine irat kaydedilir.

 KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ İŞBİRLİĞİ HİZMETİ:

“Kitap, Kitap Bölümü, Makale İstekleriniz İçin”

Üniversitemiz Akademisyenleri  kütüphanemizde bulunmayan yayınlar için diğer üniversite  kütüphanelerinden kütüphanemize  başvurarak (kutuphane@ozal.edu.tr) veya web sayfamızda yer alan formu doldurarak istekte bulunabilirler. 

Kütüphanemizde mevcut olmayan yayınlar ihtiyaç doğrultusunda KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) veya TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) yoluyla sağlanmaktadır.

“Tez İstekleriniz için”

YÖK üzerinde erişime kapalı 2006 ve öncesi tezler Kütüphanemiz aracılığı ile Ulusal Tez Merkezinden talep edilmektedir. Tezler pdf olarak değil çıktı şeklinde verilmektedir. Talep eden kişiden tez sayfası kadar A4 kağıdı istenmektedir. Onun dışında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Tez isteğinizi tezin bilgilerini(Adı, yazarı, tez no) içerecek şekilde kutuphane@ozal.edu.tr    adresine kurumsal   (ozal.edu.tr)uzantılı eposta adresinizle tarafınıza iletebilirsiniz.

BASILI KAYNAK HİZMETİ:

 Kütüphane koleksiyonumuzda olmayan veya fazla sayıda bulunmasını istediğiniz basılı kaynak taleplerinizi EBSY, eposta(kutuphane@ozal.edu.tr) veya web sayfamızda bulunan yayın istek formu aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. İstekleriniz Kütüphane Danışma Kurulumuzun değerlendirmesi sonucu bütçe imkanları doğrultusunda temin edilmeye çalışılacaktır.

ELEKTRONİK KAYNAK HİZMETİ:

 Abone olunan ve Tübitak /Ekual aracılığıyla erişilen veri tabanları, satın alınan elektronik kitap paketleri sayesinde e-kitaplara, e-dergilere, e-tezlere internet üzerinden tam metin erişmek mümkündür.

Aynı zamanda yıl içerisinde aboneliğimizin olmadığı veri tabanları, ilgili firmalar aracılığı ile belirli süreler için Deneme Erişimine açılmaktadır. Abone olunmasını istediğiniz veri tabanları ve elektronik kaynaklar için kütüphanemize EBYS üzerinden veya kurumsal e-postanızla (kutuphane@ozal.edu.tr) adresine gönderim sağlayabilirsiniz.

Ayrıca web sayfamızda;

Yayın İstek Formu veya Veritabanı İstek Formunu da doldurarak taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz.

TR