ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Personel

Öğr.Grv.Hacı KIRNIK
Daire Başkanı V.
Cumali ÖZTÜRK
Şube Müdürü
Yasin HAMZA
Kütüphaneci/Teknik Hizmetler/Kataloglama-Sınıflama/Sağlama/Satın Alma/Açık Erişim
Mehmet GÜMÜŞTEKİN
Tekniker/Ödünç-İade Hizmetleri-Taşınır Kayıt Yetkilisi
M.Burak ŞENGÖNÜL
Kullanıcı Hizmetleri-E-Kaynaklar(Veritabanları)
Hilal KAYA
Büro Personeli
TR