ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kütüphanelerarası Ödünç Yayın Hizmeti

KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ YAYIN HİZMETİ

 Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan kaynakların belli kurallar çerçevesinde diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanmasına yönelik bir hizmettir.

Kütüphanemizde bu işlem ANKOS Kütüphanerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kitap istekleri “kutuphane@ozal.edu.tr” adresine veya kütüphane web sayfası Formlar ve Dokümanlar menüsünde yer alan Kütüphanelerarası Yayın İstek Formu” doldurularak tarafımıza iletilmektedir.

İstekte bulunacak kullanıcı, aradığı kitabın Türkiyede’ki hangi üniversite kütüphanesinde olduğunu toplu katalogtan tarayarak tespit edebilir.

http://www.toplukatalog.gov.tr/

HİZMETTEN YARARLANMA KOŞULLARI
  • Kütüphanelerarası ödünç hizmetinden sadece akademik personel yararlanabilir.
  • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
  • Kargo masrafları kullanıcıya aittir.
  • İstenilen kaynağın süresi, sayısı, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kurallarına göre değişiklik gösterir.
  • İstekte bulunan okuyucu, kaynağı telif hakkını ihlal etmeden kullanmayı kabul eder.
  • Kullanım süresi biten kitaplar kütüphaneye zamanında, eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.
  • Ödünç alınan kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir ve sorumluluk istekte bulunan kullanıcıya aittir.

İletişim İçin;

Derya OĞUZ

e-posta (derya.oguz@ozal.edu.tr)

TR