ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İntihal Tespit

Turnitin

ÖNEMLİ: Ödev Ayarları” kısmında “isteğe bağlı ayarlardan” lütfen depo yok seçeneğini işaretlemeyi unutmayınız.

Aksi takdirde eşleşen doküman silinememektedir.

Ayrıca dokümanların bir defadan fazla taratılmamasına özen gösteriniz.

*Turnitin sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.

*Turnitin kullanım kılavuzu için tıklayınız.

*Turnitin kullanım videosu için tıklayınız.

 

Bilgilendirme

*** Turnitin, tez, öğrenci ödevleri, projeler vs gibi dökümanlar için intihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir servistir. Bu servisi kullanmak isteyen doktorasını tamamlamış ve üzeri akademik personelin (MTÜ Öğretim Üyesi, Görevlisi, Okutman) kutuphane@ozal.edu.tr adresine ad/soyadı, kurumsal mail, akademik/idari pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir.  Bu şekilde sisteme “Instructor” (Öğretim Görevlisi) hakları ile ekleneceklerdir.

*** Araştırma Görevlileri ancak, bir ders kapsamında öğrencilerine ödev kontrolü yapmaları gerektiğinde, üstteki kategorideki Turnitin üyesi (Instructor olarak eklenmiş) kullanıcılar tarafından eklenebilmekte ve bu şekilde ödev/makale/tez denetleyebilmektedir.

Öğretmen Kullanım Kılavuzu için (İngilizce) tıklayınız.
Öğretmen Kullanım Kılavuzu için (Türkçe) tıklayınız.

 

—————————————————————————————————–

iThenticate

iThenticate sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız

Bilgilendirme

iThenticate, intihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir servistir.

Bu servisi kullanmak isteyen doktorasını tamamlamış ve üzeri akademik personelin kutuphane@ozal.edu.tr adresine ad/soyad, kurumsal mail, akademik/idari pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir.

*** Sistem üzeriden sadece şahsi makalele taratılmaktadır.  Makale harici bir doküman tarandığında ilgili kullanıcının hesabı belli bir süreyle pasife alınacaktır.

iThenticate kullanımı için tıklayınız

TR